Những câu hỏi thường gặp - Anh ngữ Quốc tế Mỹ

Enter your keyword

Những câu hỏi thường gặp

Khi con bạn đăng ký một khóa học tại Starfall, bạn sẽ được giáo viên cung cấp và trao đổi về mục tiêu đạt được hay còn gọi là chuẩn đầu ra, đây chính là cơ sở để bạn có thể đánh giá được chất lượng học tập của con. Ngoài ra, sau mỗi buổi học chúng tôi đều có những nhận xét về tình hình học tập của trẻ trong lớp. Mỗi khóa kéo dài 6 tháng, học sinh sẽ có 3 lần kiểm tra với đầy đủ 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết với giáo viên bản ngữ. Trong một khóa học, nhà trường cũng tổ chức 2 lần gặp gỡ phụ huynh để trao đổi về tình hình học tập của con và đưa ra các giải pháp đem lại kết quả học tập tốt nhất cho học sinh.

Khi con bạn đăng ký một khóa học tại Starfall, bạn sẽ được giáo viên cung cấp và trao đổi về mục tiêu đạt được hay còn gọi là chuẩn đầu ra, đây chính là cơ sở để bạn có thể đánh giá được chất lượng học tập của con. Ngoài ra, sau mỗi buổi học chúng tôi đều có những nhận xét về tình hình học tập của trẻ trong lớp. Mỗi khóa kéo dài 6 tháng, học sinh sẽ có 3 lần kiểm tra với đầy đủ 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết với giáo viên bản ngữ. Trong một khóa học, nhà trường cũng tổ chức 2 lần gặp gỡ phụ huynh để trao đổi về tình hình học tập của con và đưa ra các giải pháp đem lại kết quả học tập tốt nhất cho học sinh.

Khi con bạn đăng ký một khóa học tại Starfall, bạn sẽ được giáo viên cung cấp và trao đổi về mục tiêu đạt được hay còn gọi là chuẩn đầu ra, đây chính là cơ sở để bạn có thể đánh giá được chất lượng học tập của con. Ngoài ra, sau mỗi buổi học chúng tôi đều có những nhận xét về tình hình học tập của trẻ trong lớp. Mỗi khóa kéo dài 6 tháng, học sinh sẽ có 3 lần kiểm tra với đầy đủ 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết với giáo viên bản ngữ. Trong một khóa học, nhà trường cũng tổ chức 2 lần gặp gỡ phụ huynh để trao đổi về tình hình học tập của con và đưa ra các giải pháp đem lại kết quả học tập tốt nhất cho học sinh.

Đăng nhập vào hệ thống

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ CHO TRẺ