Flyers 1 - Test 3 - Anh ngữ Quốc tế Mỹ

Enter your keyword

Flyers 1 – Test 3

KEY ENGLISH TEST là chứng chỉ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ của Cambridge English Language Assessment dành cho thiếu niên và người lớn. KET tương đương với cấp độ A2 của Châu Âu. Ở cấp độ này bạn có thể hiểu được những bài đọc đơn giản và giao tiếp thành công trong những tình huống đơn giản và quen thuộc hàng ngày.

Đăng nhập vào hệ thống

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ CHO TRẺ