Bài dự thi dành cho trẻ 10 - 12 tuổi - Anh ngữ Quốc tế Mỹ

Enter your keyword

Bài dự thi dành cho trẻ 10 – 12 tuổi

QC - Test 10 - 12

Đây là bài test dành cho trẻ từ 10 đến 12 tuổi
Bao gồm các câu hỏi Tiếng Anh, Lịch Sử, Văn Hóa, Xã Hội…

Sau khi hoàn thành bài thi, quý phụ huynh và trẻ vui lòng chọn “Kết thúc bài test” để gửi điểm thi về cho admin.

Chúc bé thi tốt !

Đăng nhập vào hệ thống

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ CHO TRẺ